Καλωσορίσατε στον Απουσιολόγο!

Δυστυχώς, λόγω σημαντικών οικογενειακών και άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν είναι δυνατή η περαιτέρω υποστήριξη του Απουσιολόγου. Για τους νέους χρήστες προτείνεται η εγκατάσταση και χρήση της εκδοχής του Απουσιολόγου για τοπικό δίκτυο διαθέσιμη για λήψη στη διεύθυνση: http://sourceforge.net/projects/apousiologoslanversion/ όπου μπορεί να βρεθεί και ένας μικρός οδηγός εγκατάστασης, ενώ μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε λειτουργικό σύστημα αν προηγηθεί η εγκατάσταση του XAMPP (https://www.apachefriends.org/index.html).

Μετά την εμφάνιση του myschool ο Απουσιολόγος δεν είναι πλέον χρήσιμος για την έκδοση ενημερωτικών επιστολών ωστόσο μπορεί να βρει άριστη εφαρμογή στο σύγχρονο δημόσιο σχολείο ως ενδιάμεσο σημείο συλλογής των απουσιών από όλους τους καθηγητές που είναι υπεύθυνοι τμημάτων, πριν από τη μεταφορά τους στην κεντρική βάση δεδομένων myschool, χρήση η οποία θα βελτίωνε κατά πολύ το υπάρχον σύστημα συλλογής και διαλογής των απουσιών ενώ θα έκανε ιδιαίτερα απλή υπόθεση την καθημερινή ενημέρωση του myschool με τις απουσίες των μαθητών.

Update 7/12/2014

Ύστερα από την πρόσφατη αναβάθμιση του myschool και τη δυνατότητα ορισμού χρηστών διαβαθμισμένης πρόσβασης φαίνεται πως η χρήση του Απουσιολόγου είναι πλέον περιττή καθώς κάθε καθηγητής υπεύθυνος τμήματος μπορεί να ζητήσει κωδικούς για πρόσβαση και να καταχωρεί απευθείας στο myschool τις απουσίες του τμήματός του. Ο Απουσιολόγος θα συνεχίσει να λειτουργεί για όσους επιθυμούν να το χρησιμοποιούν και να λαμβάνουν άμεσα τα σχετικά αθροίσματα από την εφαρμογή σε μορφή Excel, αφήνοντας στο άπειρο του διαδικτύου το ίχνος μίας ενδιαφέρουσας προσπάθειας η οποία ξεκίνησε το 2011 και κατέληξε σε αυτό το έργο που έκανε πιο εύκολη τη ζωή κάποιων από εμάς!

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την ενθάρρυνση και την υποστήριξή τους σε όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας.

Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος, Δεκέμβριος 2014.

Ο Απουσιολόγος είναι μία ομάδα εφαρμογών που προσφέρεται ελεύθερα στους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει ως σκοπό τη διαλογή των απουσιών των μαθητών και την έκδοση συγκεντρωτικών καταστάσεων και ενημερωτικών επιστολών προς τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών.

Ο Απουσιολόγος γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη βελτιστοποίησης των διαδικασιών υποβολής βαθμολογιών αλλά και της διαλογής των απουσιών στο 1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης κατά το σχολικό έτος 2011 - 2012. Είναι φανερό πως η αρχική εκδοχή του έργου δεν θα ξεκινούσε αλλά ούτε θα τελείωνε αν δεν είχε τη συνεχή υποστήριξη και ενθάρρυνση του Διευθυντή του σχολείου, κ. Γιώργου Παπαθανασίου, ενός ανθρώπου που συμμερίζεται την άποψη πως οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες στο δημόσιο Γενικό Λύκειο. Φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλεται και σε όσους καθηγητές του σχολείου αναγνώρισαν τη χρησιμότητα της εφαρμογής και υπέδειξαν σφάλματα, αδυναμίες και σημεία προς βελτίωση.

Στην τωρινή του εκδοχή, ο Απουσιολόγος μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κάθε μεμονωμένου χρήστη/καθηγητή είτε με χρήση της δικτυακής έκδοσης της εφαρμογής ή με εγκατάσταση στον προσωπικό του υπολογιστή είτε ακόμα και τις ανάγκες ενός ολόκληρου σχολείου με εγκατάσταση στο τοπικό του δίκτυο. Επιπλέον, υποστηρίζονται όλες οι ιδιαίτερες κατηγορίες σχολείων όπως τα Ιεροσπουδαστήρια Εχίνου και Κομοτηνής με εργασία την Κυριακή ή τα Μουσικά Σχολεία με 10 - 12 ώρες μαθήματος ημερησίως.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Απουσιολόγο με μία από τις παρακάτω εκδοχές:

Εγκατάσταση (1ο βήμα) Εγκατάσταση (2ο βήμα) Ορισμός νέου χρήστη (λειτουργία διαχειριστή) Καταχώρηση μαθητή Καταχώρηση απουσιών Συγκεντρωτικές καταστάσεις Ενημερωτικές επιστολές
Στοιχεία χρήστη Καταχώρηση απουσιών Συγκεντρωτικές καταστάσεις απουσιών Προετοιμασία επιστολής Διαχείριση μαθητών Βοήθεια

Οι τρεις αυτές διαφορετικές εφαρμογές με τον ίδιο σκοπό παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Εφαρμογή Προτεινόμενη χρήση Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
Δικτυακή Μεμονωμένος καθηγητής.
 • Ο κάθε χρήστης/καθηγητής μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αυτόνομα.
 • Ο χρήστης/καθηγητής έχει πρόσβαση στην εφαρμογή από οποιονδήποτε συνδεδεμένο υπολογιστή (π.χ. μπορεί να δημιουργεί τις επιστολές από το σπίτι του, μειώνοντας το φόρτο εργασίας στο χώρο του σχολείου)
 • Η απόδοση της εφαρμογής εξαρτάται από την κατάσταση του σχολικού δικτύου (έχουν παρατηρηθεί αρκετές πτώσεις) ενώ ο γενικότερος φόρτος του σχολικού δικτύου τις πρωινές ώρες επηρεάζει άμεσα την απόδοση της εφαρμογής.
 • Δεν υπάρχει άμεση φυσική εποπτεία στο μέσο που αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα των μαθητών που καταχωρεί ο χρήστης.
Τοπικό δίκτυο Σχολείο που εγκαθιστά σε τοπικό δίκτυο την εφαρμογή για χρήση από τους καθηγητές εντός του σχολείου, σε όλους τους διαθέσιμους υπολογιστές.
 • Χρήστες με ικανότητα προγραμματισμού μπορούν να επέμβουν στον κώδικα και να τροποποιήσουν τη λειτουργία του όπως αυτοί επιθυμούν (αξιέπαινη προσπάθεια!!!).
 • Γρήγορη απόκριση της εφαρμογής σε απαιτητικές διεργασίες όπως η έκδοση συγκεντρωτικών καταστάσεων.
 • Ασφάλεια των δεδομένων καθώς η βάση φιλοξενείται τοπικά σε κάποιον υπολογιστή του σχολείου.
 • Απαιτείται προσεκτική εγκατάσταση από κάποιον που γνωρίζει διαχείριση βάσης δεδομένων με phpMyAdmin ή οποιοδήποτε ισοδύναμο λογισμικό.
 • Πιθανή βλάβη στο διακομιστή του σχολείου θα σταματήσει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία της εφαρμογής.
 • Δεν είναι προσβάσιμη εκτός του σχολείου.
Εφαρμογή για προσωπικό υπολογιστή Μικρό σχολείο στο οποίο υπάρχει ένας υπολογιστής με λειτουργικό Linux.
 • Άμεση εγκατάσταση χωρίς τεχνικές δυσκολίες.
 • Απλή διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας της εφαρμογής (μία βάση δεδομένων τύπου SQLite δεν είναι παρά ένα μεμονωμένο αρχείο το οποίο μπορείς εύκολα να αντιγράψεις και να φυλάξεις σε άλλο μέσο αποθήκευσης).
 • Άμεση απόκριση σε όλες τις λειτουργίες.
 • Απαιτείται λειτουργικό σύστημα Linux το οποίο φοβίζει (αδικαιολόγητα!) τους περισσότερους καθηγητές.
 • Δεν είναι προσβάσιμη εκτός του σχολείου (αν και είναι πολύ εύκολη η αντιγραφή και μεταφορά της βάσης δεδομένων SQLite σε άλλον υπολογιστή).

Ανατροφοδότηση

Θέλετε να μοιραστείτε τις εντυπώσεις σας;

Βρήκατε κάποιο σφάλμα;

Θέλετε να προτείνετε μία νέα λειτουργία;

Θέλετε να συμμετάσχετε στην ανάπτυξη της εφαρμογής (για παράδειγμα έχετε διάθεση να προσθέσουμε στην εφαρμογή και δυνατότητα καταχώρησης ωρολογίου προγράμματος, ώστε να μπορεί να βγει αναλυτική κατάσταση απουσιών ανά μάθημα;)

Επικοινωνήστε μαζί μου είτε:


Υποστήριξη του project

Θέλετε να ενισχύσετε οικονομικά την περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής; Μπορείτε να το κάνετε με ένα κλίκ μέσω του paypal!