Απουσιολόγος
Καλωσορίσατε στον Απουσιολόγο (δικτυακή έκδοση)!

Δυστυχώς, λόγω σημαντικών οικογενειακών και άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν είναι δυνατή η περαιτέρω υποστήριξη του Απουσιολόγου. Για τους νέους χρήστες προτείνεται η εγκατάσταση και χρήση της εκδοχής του Απουσιολόγου για τοπικό δίκτυο διαθέσιμη για λήψη στη διεύθυνση: http://sourceforge.net/projects/apousiologoslanversion/ όπου μπορεί να βρεθεί και ένας μικρός οδηγός εγκατάστασης, ενώ μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε λειτουργικό σύστημα αν προηγηθεί η εγκατάσταση του XAMPP (https://www.apachefriends.org/index.html).

Μετά την εμφάνιση του myschool ο Απουσιολόγος δεν είναι πλέον χρήσιμος για την έκδοση ενημερωτικών επιστολών ωστόσο μπορεί να βρει άριστη εφαρμογή στο σύγχρονο δημόσιο σχολείο ως ενδιάμεσο σημείο συλλογής των απουσιών από όλους τους καθηγητές που είναι υπεύθυνοι τμημάτων, πριν από τη μεταφορά τους στην κεντρική βάση δεδομένων myschool, χρήση η οποία θα βελτίωνε κατά πολύ το υπάρχον σύστημα συλλογής και διαλογής των απουσιών ενώ θα έκανε ιδιαίτερα απλή υπόθεση την καθημερινή ενημέρωση του myschool με τις απουσίες των μαθητών.

Update 7/12/2014

Ύστερα από την πρόσφατη αναβάθμιση του myschool και τη δυνατότητα ορισμού χρηστών διαβαθμισμένης πρόσβασης φαίνεται πως η χρήση του Απουσιολόγου είναι πλέον περιττή καθώς κάθε καθηγητής υπεύθυνος τμήματος μπορεί να ζητήσει κωδικούς για πρόσβαση και να καταχωρεί απευθείας στο myschool τις απουσίες του τμήματός του. Ο Απουσιολόγος θα συνεχίσει να λειτουργεί για όσους επιθυμούν να το χρησιμοποιούν και να λαμβάνουν άμεσα τα σχετικά αθροίσματα από την εφαρμογή σε μορφή Excel, αφήνοντας στο άπειρο του διαδικτύου το ίχνος μίας ενδιαφέρουσας προσπάθειας η οποία ξεκίνησε το 2011 και κατέληξε σε αυτό το έργο που έκανε πιο εύκολη τη ζωή κάποιων από εμάς!

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την ενθάρρυνση και την υποστήριξή τους σε όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας.

Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος, Δεκέμβριος 2014.

Ο καθηγητής που είναι υπεύθυνος για κάποιο από τα μαθητικά τμήματα ενός δημόσιου σχολείου έχει την υποχρέωση να καταχωρεί εγκαίρως τις απουσίες των μαθητών του (έως και 5 εργάσιμες ημέρες μετά την απουσία), οφείλει να διατηρεί συμπληρωμένο το βιβλίο φοίτησης με τα συγκεντρωτικά αθροίσματα ανά μήνα και ανά τετράμηνο, ενώ οφείλει να συντάσσει και να αποστέλλει ταχυδρομικά τις ενημερωτικές επιστολές προς τους γονείς - κηδεμόνες των μαθητών μέσα στις πρώτες 5 ημέρες του επομένου μήνα.

Η διαδικασία αυτή αποσπά σημαντικό μέρος από το διαθέσιμο χρόνο του υπεύθυνου καθηγητή τόσο σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση καθώς το πλήθος των απουσιολογίων που συσσωρεύονται είναι σημαντικό (περίπου 10 την εβδομάδα για τα τμήματα της Α' Λυκείου και περίπου 15 για τα τμήματα της Β' και Γ' Λυκείου) ενώ η ανάλυση των απουσιών στις επιμέρους κατηγορίες (δικαιολογημένες από γονέα - γιατρό - διευθυντή, αδικαιολόγητες και αποβολές) είναι μία ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία αλλά και σημαντική καθώς με αυτούς τους αριθμούς συμπληρώνεται το ενημερωτικό δελτίο που αποστέλλεται για την ενημέρωση του γονέα - κηδεμόνα του μαθητή.

Είναι προφανές πως η διαλογή των απουσιών αλλά και η σύνταξη των ενημερωτικών επιστολών μπορεί να γίνει με ταχύτητα και ακρίβεια από έναν υπολογιστή. Ο Απουσιολόγος φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που (παραδόξως) υπήρχε στο σημείο αυτό.

Χρήση της δικτυακής έκδοσης του Απουσιολόγου

1ο Βήμα


Δημιουργία λογαριασμού (Απαιτείται μία έγκυρη διεύθυνση email).

1ο βήμα2ο Βήμα


Εισαγωγή στοιχείων του σχολείου...

2ο βήμα.1

... των στοιχείων του χρήστη ...

2ο βήμα.3

... των τμημάτων του καθηγητή/χρήστη (γενικής παιδείας, κατεύθυνσης, επιλογής και ερευνητικής εργασίας) ...

2ο βήμα.2

... και των στοιχείων των μαθητών.

2ο βήμα.43ο Βήμα


Σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση ο καθηγητής/χρήστης μπορεί να καταχωρεί τις απουσίες που περιέχονται σε κάθε φύλλο απουσιολογίου, επιλέγοντας την αντίστοιχη ημερομηνία και κάνοντας συνεχόμενα κλικ πάνω στα κελιά των ωρών των απουσιών, τρόπος φυσικός και φιλικός προς το χρήστη, και μία από τις καινοτομίες αυτής της εφαρμογής. Οι απουσίες καταχωρούνται στη βάση δεδομένων και είναι διαθέσιμες για συμπλήρωση ή μεταβολή από το χρήστη στο μέλλον (αν για παράδειγμα κάποια απουσία δικαιολογηθεί μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες μετά την υλοποίησή της όπως προβλέπεται από τον κανονισμό).

3ο βήμα4ο Βήμα


Έκδοση και εκτύπωση ενημερωτικών επιστολών την 1η ημέρα του μήνα (σε τέσσερις εκδοχές : σύντομη, αναλυτική, πολύ αναλυτική και μηνιαία αναφορά) και αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε όσους γονείς/κηδεμόνες διαθέτουν email ......

4ο βήμα.1

... έκδοση συγκεντρωτικών καταστάσεων ...

4ο βήμα.2

... και αποθήκευση τοπικά (επιλογή 4ο βήμα.3)στον υπολογιστή του χρήστη των επιστολών και των συγκεντρωτικών καταστάσεων σε μορφή csv με συνακόλουθη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας με πρόγραμμα λογιστικού φύλλου (Calc, Excel) ή και κειμενογράφου (Writer, Word). Με τον τρόπο αυτό η εφαρμογή μπορεί να συνεργαστεί με το λογισμικό "Νέστωρ" που χρησιμοποιούν τα ελληνικά γενικά λύκεια εξάγοντας σε μορφή αρχείου csv τα στοιχεία των μαθητών (άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική εγγραφή των μαθητών στο σχολείο) αλλά και τις απουσίες της κάθε ημέρας (δηλαδή είναι δυνατή η περαιτέρω ενημέρωση του "Νέστωρ" με αυτές)

4ο βήμα.3

Δοκιμαστική Χρήση


Εισάγοντας όνομα χρήστη "dokimi" και κωδικό "dokimi" μπορείτε να περιηγηθείτε στην εφαρμογή ως επισκέπτης!