Απουσιολόγος
Άδεια χρήσης του Απουσιολόγου
Επιλέγοντας τη χρήση της εφαρμογής του Απουσιολόγου ο χρήστης αποδέχεται πως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/η για τη χρήση

• των συγκεντρωτικών αναφορών.

• των επιστολών προς τους γονείς/κηδεμόνες.

• των ηλεκτρονικών επιστολών (email)

που δημιουργούνται από την εφαρμογή.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και των μαθητών που καταχωρούνται δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό αλλά και δεν θα δοθούν οπουδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για εσωτερική προστασία των δεδομένων ενώ για απαλοιφή του κινδύνου έμμεσης διαρροής δεν τηρείται αντίγραφο ασφαλείας των απουσιών. Παρόλα αυτά, ο χρήστης της εφαρμογής πρέπει να γνωρίζει πως ατυχή γεγονότα όπως η διαρροή ενός κωδικού πρόσβασης ή η κακόβουλη υποκλοπή δεδομένων δεν μπορούν να προβλεφθούν.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, ο χρήστης συμφωνεί πως φέρει την πλήρη ευθύνη για οτιδήποτε δυσάρεστο συμβεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων που θα καταχωρήσει.

Οποτεδήποτε ο χρήστης επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να διαγράφει από την εφαρμογή (επιλογή Διαγραφή λογαριασμού) ενέργεια που διαγράφει αμετάκλητα και οριστικά όλες τις πληροφορίες που έχει εισάγει.

Πρέπει να είναι ξεκάθαρο πως ο Απουσιολόγος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις νόμιμες διαδικασίες καταγραφής απουσιών. Ο καθηγητής που συλλέγει τις απουσίες εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένος να τηρεί το χειρόγραφο βιβλίο φοίτησης όπως και πριν. Ωστόσο, αν χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, η συμπλήρωση του βιβλίου φοίτησης καθίσταται απλή αντιγραφή των στοιχείων από τον υπολογιστή ενώ η σύνταξη των ενημερωτικών επιστολών γίνεται από την εφαρμογή απλά και γρήγορα.

Η δήλωση κατά την εγγραφή, της συμφωνίας σας με τους παραπάνω όρους αποσκοπεί στην εξασφάλιση του δημιουργού του Απουσιολόγου πως δεν θα υποστεί οποιαδήποτε ηθική ή υλική βλάβη από τη συντήρηση και ανάπτυξή της εφαρμογής.