Απουσιολόγος
Σχετικά με τον Απουσιολόγο
Ο Απουσιολόγος αποτελεί μία καινοτόμος εφαρμογή για τη διαχείριση των απουσιών των μαθητών ενός Γενικού Λυκείου. Το σύνολο των λειτουργιών που συνιστούν τον Απουσιολόγο διατίθενται ελεύθερα σε όλους τους καθηγητές, χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση. Τόσο οι ιστοσελίδες όσο και η βάση δεδομένων φιλοξενούνται από το σχολικό δίκτυο (www.sch.gr) και ως εκ τούτου η πιστότητα και η ταχύτητα του Απουσιολόγου εξαρτάται από αυτό.

Ο Απουσιολόγος γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη βελτιστοποίησης των διαδικασιών υποβολής βαθμολογιών αλλά και της διαλογής των απουσιών στο 1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης κατά το σχολικό έτος 2011 - 2012. Είναι φανερό πως η αρχική εκδοχή του έργου δεν θα ξεκινούσε αλλά ούτε θα τελείωνε αν δεν είχε τη συνεχή υποστήριξη και ενθάρρυνση του Διευθυντή του σχολείου, κ. Γιώργου Παπαθανασίου, ενός ανθρώπου που συμμερίζεται την άποψη πως οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες στο δημόσιο Γενικό Λύκειο. Φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλεται και σε όσους καθηγητές του σχολείου αναγνώρισαν τη χρησιμότητα της εφαρμογής και υπέδειξαν σφάλματα, αδυναμίες και σημεία προς βελτίωση.

Με κίνητρο την προσφορά μίας ανάλογης εφαρμογής σε όλους τους ενδιαφερόμενους, αναπτύχθηκε η παρούσα εκδοχή του Απουσιολόγου, περισσότερο σύγχρονη, ασφαλής, ευκολότερα επεκτάσιμη και με περισσότερες δυνατότητες! Ο Απουσιολόγος ήρθε στο φως του διαδικτύου τον Αύγουστο του 2012, αναβαθμίστηκε τον Οκτώβριο και περαιτέρω το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Στην παρούσα μορφή αποτελεί μία λειτουργική πρόταση για τη σύγχρονη και αποδοτική διαχείριση των απουσιών των μαθητών, από οποιονδήποτε μεμονωμένο χρήστη/καθηγητή.